Vårterminen 2015

Ny termin på kommande och vi i styrelsen jobbar på! Medlemsmötena denna termin kommer att fortsätta vara första tisdagen i varje månad kl 17.00 på Uppsala Studentkår (en trappa upp i lokalen Bubblan). Datumen är: 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj och 2 juni. Årsmöte är den 10 mars kl 17.00 på HSO, Kungsgatan 64 . Skriv in datumen i kalendern redan nu!