Språkverkstan på Uppsala universitet erbjuder kortkurs om vetenskapligt skrivande

Språkverkstan på Uppsala universitet erbjuder kortkurs om vetenskapligt skrivande
För studenter med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, två onsdagar och en tisdag med början 4 mars.
Tid: kl. 16.15–17.30
Plats: Språkverkstaden, rum 16-0015. Humanistiskt centrum, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Deltagare: För studenter med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, max åtta deltagare
4 mars Introduktion: Vad är vetenskapligt skrivande?
Onsdag Skriva för att lära, skriva för att presentera, skriva för att kunna publicera, typiska drag i det vetenskapliga språket

10 mars Disposition – struktur– organisation
Tisdag Strategier för att skriva, inledning, avslutning, stycke, röd tråd

18 mars Den färdiga texten
Onsdag Olika texttyper, referat, citat, källor, plagiat

För mer information och anmälan mejla: kristina.asker@nordiska.uu.se
Anmälan senast 26 februari 2013